รอง กต. มจร เป็นวิทยากรสัมมนาวิชาการเซน ประเทศจีน

วันที่ 3 – 4 พ.ย. 2559 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการเซนของพระธรรมาจารย์โพธิธรรม และร่วมงานอนุสรณ์พระโพธิธรรม (ตั๊กม้อ) ณ วัดคงเซี่ยง เมืองซันเหมินเสีย มณฑลเหอหนาน โดยมีพระธรรมาจารย์หย่งซิน เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน นายกพุทธสมาคมมณฑลเหอหนาน รองประธานพุทธสมาคมจีน เป็นประธาน

591103-5 รองกตไปสัมมนาเซนณเหอหนานจีน1 591103-5 รองกตไปสัมมนาเซนณเหอหนานจีน3 591103-5 รองกตไปสัมมนาเซนณเหอหนานจีน4 591103-5 รองกตไปสัมมนาเซนณเหอหนานจีน6 591103-5 รองกตไปสัมมนาเซนณเหอหนานจีน7 591103-5 รองกตไปสัมมนาเซนณเหอหนานจีน8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์