มจร ร่วมประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ อินโดนิเซีย

วันที่11 พ.ย. 2559 เวลา 09.30 น  พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุม สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ศาสนา ครั้งที่ 4 IATBU (4 International conference Association of Theravada Buddhist University) เรื่อง พุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน: โอกาสและความท้าทาย (Buddhism in Modern World: Opportunities and Challenges) ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองมาเกลัง (Magelang City) ชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดโดย กระทรวงศาสนา สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธพุทธศาสนาเถรวาท และสมาคมวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย (APTABI)

591110-14 ข่าวรองกตไปประชุม4 IATBU อินโดนิเซีย3 591110-14 ข่าวรองกตไปประชุม4 IATBU อินโดนิเซีย4 591110-14 ข่าวรองกตไปประชุม4 IATBU อินโดนิเซีย5 591110-14 ข่าวรองกตไปประชุม4 IATBU อินโดนิเซีย6 591110-14 ข่าวรองกตไปประชุม4 IATBU อินโดนิเซีย7 591110-14 ข่าวรองกตไปประชุม4 IATBU อินโดนิเซีย8 591110-14 ข่าวรองกตไปประชุม4 IATBU อินโดนิเซีย9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต