มจร เสวนาโครงการวิจัย ร่วมกับวัดไจจิซอง เมียนม่าร์

วันที่ 23 – 25 พ.ย. 2559 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร เดินทางไปประชุมเสวนาร่วมกับเจ้าอาวาสวัดและผู้แทนของวัดไจจิซอง เพื่อทำโครงการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ และร่วมงานประจำปี ที่พระธาตุอินทร์แขวน รัฐมอญ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

591123-25 รองกตไปเมียนมาร์ดรคิมฉ่วยสัมมนาที่พระธาตุอินแขวน1 591123-25 รองกตไปเมียนมาร์ดรคิมฉ่วยสัมมนาที่พระธาตุอินแขวน2 591123-25 รองกตไปเมียนมาร์ดรคิมฉ่วยสัมมนาที่พระธาตุอินแขวน3

591123-25 รองกตไปเมียนมาร์ดรคิมฉ่วยสัมมนาที่พระธาตุอินแขวน4

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต