ประชุม คณะกรรมการร่วมอำนวยความสะดวกพระสงฆ์ อธิษฐานจิตหน้าพระบรมโกศฯ

วันที่ 26 พ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมวารี กองทัพเรือ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร ประชุม “คณะกรรมการร่วมอำนวยความสะดวกพระสงฆ์ ที่เข้าเจริญจิตภาวนาและปลงธรรมสังเวชและอธิษฐานจิตหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ร่วมกับผู้แทนจาก คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนา เป็นต้น

591126 ภาพประชุมร่วมกกศูนย์อำนวยพระ ณ กองทัพเรือ1 591126 ภาพประชุมร่วมกกศูนย์อำนวยพระ ณ กองทัพเรือ3 591126 ภาพประชุมร่วมกกศูนย์อำนวยพระ ณ กองทัพเรือ4 591126 ภาพประชุมร่วมกกศูนย์อำนวยพระ ณ กองทัพเรือ5 591126 ภาพประชุมร่วมกกศูนย์อำนวยพระ ณ กองทัพเรือ6 591126 ภาพประชุมร่วมกกศูนย์อำนวยพระ ณ กองทัพเรือ7 591126 ภาพประชุมร่วมกกศูนย์อำนวยพระ ณ กองทัพเรือ8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต