รับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ด่วน … รับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘

สมัครได้ที่ กองวิเทสสัมพันธ์ มจร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *