มจร ประชุมงานวิจัยพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์

วันที่ 26 ธ.ค. 2559  พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ประชุมเกี่ยวกับงานวิจัยพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ กรณีศึกษารัฐมอญ ณ บริษัท เชกะปา นครย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์1 591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์2 591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์3 591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์4 591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์5

591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์1 591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์2 591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์3 591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์4 591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์5 591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์6

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต