ประชุมหารือ ณ มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ เมียนม่าร์

วันที่ 25 ธ.ค. 2559  พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร พบปะเยี่ยมเยือนและประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์1591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์2591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์3591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์4591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์5591226 ข่าวรองกตประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์6

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

Translator/Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College