มจร ประชุมที่วิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้

วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. (เวลาท้องถิ่น) พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย ผู้บริหาร มจร ประชุมคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษากับ ดร. ฮู ซุง ฮยุน (Dr. Hu Sung-hyun) อธิการวิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ (Donggook Buddhist Chonbop College) เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของ มจร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ชั้น  3 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

600109 ภาพรองกตประชุมประกันสสมทบดองกุกเกาหลี1 600109 ภาพรองกตประชุมประกันสสมทบดองกุกเกาหลี2 600109 ภาพรองกตประชุมประกันสสมทบดองกุกเกาหลี3 600109 ภาพรองกตประชุมประกันสสมทบดองกุกเกาหลี5 600109 ภาพรองกตประชุมประกันสสมทบดองกุกเกาหลี6 600109 ภาพรองกตประชุมประกันสสมทบดองกุกเกาหลี7 600109 ภาพรองกตประชุมประกันสสมทบดองกุกเกาหลี8 600109 ภาพรองกตประชุมประกันสสมทบดองกุกเกาหลี9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย

ภาพ :  กองวิเทศสัมพันธ์