มจร ประชุมประกันคุณภาพ ที่วิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุก เกาหลีใต้

วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. (เวลาท้องถิ่น) พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย ผู้บริหาร มจร ประชุมคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษากับ ดร. ฮู ซุง ฮยุน (Dr. Hu Sung-hyun) อธิการวิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ (Donggook Buddhist Chonbop College) เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของ มจร ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

600110 ข่าวรองกตประชุมประกันคุณภาพณ สสมทบดองกุก เกาหลี1 600110 ข่าวรองกตประชุมประกันคุณภาพณ สสมทบดองกุก เกาหลี2 600110 ข่าวรองกตประชุมประกันคุณภาพณ สสมทบดองกุก เกาหลี3 600110 ข่าวรองกตประชุมประกันคุณภาพณ สสมทบดองกุก เกาหลี4 600110 ข่าวรองกตประชุมประกันคุณภาพณ สสมทบดองกุก เกาหลี5 600110 ข่าวรองกตประชุมประกันคุณภาพณ สสมทบดองกุก เกาหลี6 600110 ข่าวรองกตประชุมประกันคุณภาพณ สสมทบดองกุก เกาหลี7 600110 ข่าวรองกตประชุมประกันคุณภาพณ สสมทบดองกุก เกาหลี8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต