มจรและทูตศรีลังกา เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และ Mrs. Kshenuka Senewiratne ทูตแห่งประเทศศรีลังกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูต ร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 3 เพื่อบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีมีผู้บริหาร บุคลากร กองวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร และแขกผู้มีเกียรติชาวไทยและชาวศรีลังกา ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระอภิธรรม

600113 ภาพรองกตทูตศรีลังกาจัดสวดถวายกุศลครั้ง3ณวัดอรุณ1 600113 ภาพรองกตทูตศรีลังกาจัดสวดถวายกุศลครั้ง3ณวัดอรุณ2 600113 ภาพรองกตทูตศรีลังกาจัดสวดถวายกุศลครั้ง3ณวัดอรุณ3 600113 ภาพรองกตทูตศรีลังกาจัดสวดถวายกุศลครั้ง3ณวัดอรุณ4 600113 ภาพรองกตทูตศรีลังกาจัดสวดถวายกุศลครั้ง3ณวัดอรุณ5 600113 ภาพรองกตทูตศรีลังกาจัดสวดถวายกุศลครั้ง3ณวัดอรุณ7 600113 ภาพรองกตทูตศรีลังกาจัดสวดถวายกุศลครั้ง3ณวัดอรุณ8 600113 ภาพรองกตทูตศรีลังกาจัดสวดถวายกุศลครั้ง3ณวัดอรุณ9 600113 ภาพรองกตทูตศรีลังกาจัดสวดถวายกุศลครั้ง3ณวัดอรุณ10

News: Dhammaduta College

Translator: Dr.Phra Seng Hurng

Picture: International Relations Division

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo