พระธรรมาจารย์หยวน ซื่อ และพระธรรมาจารย์เปิ่นซิง บรรยายพิเศษแด่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 23

วันที่ 7 พ.ค. 2560 เวลา 13.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต อาราธนาพระธรรมาจารย์ 2 รูป คือ พระธรรมาจารย์หยวน ซื่อ (Ven. Dr. Yuan Ci) และพระธรรมาจารย์เปิ่นซิง (Ven. Ben Xing) เจ้าอาวาสวัดไคหยวน ประเทศจีน บรรยายพิเศษถวายความรู้แก่พระผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่ บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วมฟังด้วย  ณ อาคารเรียนรวมห้อง เธียรเตอร์ D มจร อยุธยา

600507 พระธรรมาจารย์หยวน ซื่อ และเปิ่น ซิง บรรยายพิเศษแด่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 23 2 (2) 600507 พระธรรมาจารย์หยวน ซื่อ และเปิ่น ซิง บรรยายพิเศษแด่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 23 2 600507 พระธรรมาจารย์หยวน ซื่อ และเปิ่น ซิง บรรยายพิเศษแด่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 23 3 (2) 600507 พระธรรมาจารย์หยวน ซื่อ และเปิ่น ซิง บรรยายพิเศษแด่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 23 3 600507 พระธรรมาจารย์หยวน ซื่อ และเปิ่น ซิง บรรยายพิเศษแด่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 23 4 600507 พระธรรมาจารย์หยวน ซื่อ และเปิ่น ซิง บรรยายพิเศษแด่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 23

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต