พระพรหมบัณฑิต นำผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เวียนเทียน ณ พุทธมณฑล

วันที่ 8 พ.ค. 60 เวลา 18.00 น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร นำผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ และพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบ พระศรีศากยะทศพลญาณ พระประธานพุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื่องในวันวิสาขบุชา

ในการนี้พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต ได้มอบหมายให้ พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ. ผช.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ผศ.ดร. รอง ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต นำว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ จำนวน 112 รูป เข้าร่วมเวียนเทียน นอกจากนี้มีแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี กรรมการอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูต และคณะชาวพุทธฮ่องกง ร่วมในงานนี้ด้วย

600508 พระพรหมบัณฑิต ผู้นำชาวพุทธ พระธรรมทูต เวียนเทียนวันวิสาข1 600508 พระพรหมบัณฑิต ผู้นำชาวพุทธ พระธรรมทูต เวียนเทียนวันวิสาข2 600508 พระพรหมบัณฑิต ผู้นำชาวพุทธ พระธรรมทูต เวียนเทียนวันวิสาข4 600508 พระพรหมบัณฑิต ผู้นำชาวพุทธ พระธรรมทูต เวียนเทียนวันวิสาข5 600508 พระพรหมบัณฑิต ผู้นำชาวพุทธ พระธรรมทูต เวียนเทียนวันวิสาข6 600508 พระพรหมบัณฑิต ผู้นำชาวพุทธ พระธรรมทูต เวียนเทียนวันวิสาข7

600508 พระพรหมบัณฑิต ผู้นำชาวพุทธ พระธรรมทูต เวียนเทียนวันวิสาข8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต