อนุโมทนาบุญ พระครูสิริสิทธิวิเทศ เจ้าภาพถวายเพลพระธรรมทูต 23

วิทยาลัยพระธรรมทูตขออนุโมทนาบุญกับผู้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่ ว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 23 ณ หน้าอุโบสถกลางน้ำ มจร อยุธยา (*ติดต่อสอบถาม โทร 035 248 000 ต่อ 8428, 8429)ในวันที่ 17 พ.ค. 60 ผู้จองเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพลได้แก่ พระมหานิยม สีลสํวโร พร้อมด้วย โยมอุปฐากวัดกลางดง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 18 พ.ค. 60 ผู้จองเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพลได้แก่ พระครูสิริสิทธิวิเทศ พระธรรมทูตรุ่น 4 รองประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

600512 พระครูสิริสิทธิวิเทศ ถวายเพล

S__20250945

S__20250942

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ข่าวภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

.