วัฒนธรรมอาหารเกาหลี แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. อาจารย์ซอน แจ ปรมาจารย์ด้านอาหารเกาหลีเพื่อสุขภาพ จากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาบรรยายเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “วัฒนธรรมอาหารเกาหลี” แก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร ให้การต้อนรับ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ดี อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

อาจารย์ซอน แจ บวชเป็นภิกษุณีเมื่ออายุ 25 ปี ราว ค.ศ.1980 มีประสบการณ์ด้านการสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้

พรุ่งนี้ 17 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. มีบรรยายและสาธิตต่อ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องเธียร์เตอร์ ดี อาคารเรียน มจร อยุธยา

600516 ภาพ พท 23 รองกต วัฒนธรรมอาหารเกาหลีภิกษุณี1 600516 ภาพ พท 23 รองกต วัฒนธรรมอาหารเกาหลีภิกษุณี2 600516 ภาพ พท 23 รองกต วัฒนธรรมอาหารเกาหลีภิกษุณี3 600516 ภาพ พท 23 รองกต วัฒนธรรมอาหารเกาหลีภิกษุณี4 600516 ภาพ พท 23 รองกต วัฒนธรรมอาหารเกาหลีภิกษุณี5 600516 ภาพ พท 23 รองกต วัฒนธรรมอาหารเกาหลีภิกษุณี6 600516 ภาพ พท 23 รองกต วัฒนธรรมอาหารเกาหลีภิกษุณี7 600516 ภาพ พท 23 รองกต วัฒนธรรมอาหารเกาหลีภิกษุณี8 600516 ภาพ พท 23 รองกต วัฒนธรรมอาหารเกาหลีภิกษุณี9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ข่าวภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร

.