พระวิเทศภาวนาจารย์ นำคณะศิษย์ ถวายเพลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วิทยาลัยพระธรรมทูตขออนุโมทนาบุญกับผู้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่ ว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 23 ณ หน้าอุโบสถกลางน้ำ มจร อยุธยา (*ติดต่อสอบถาม โทร 035 248 000 ต่อ 8428, 8429) ในวันที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 11.00 น. ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพลได้แก่ พระวิเทศภาวนาจารย์ (สมบุญ สมฺมาปุญโญ) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 10 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย นอกจากนี้มี น้ำดื่มตราสิงห์ ได้ถวายน้ำดื่มแด่ว่าที่พระธรรมทูต

600516 ร่วมเป็นเจ้าภาพเพล พท 1 600516 ร่วมเป็นเจ้าภาพเพล พท 2

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ข่าวภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต