พระวิเทศปุญญาภรณ์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ (สวีเดน) รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มจร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร มวก. 84 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อยุธยา พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี  เป็นประธานในงานวันบุรพาจารย์และวันการจัดการความรู้ ประจำปี 2560  “บุรพปัญญา 70 ปี มหาจุฬา” และได้มอบโล่รางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่างๆ ในจำนวนนี้มี พระวิเทศปุญญาภรณ์(บุญทิน) หรือเจ้าคุณสวีเดน  เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน รวมอยู่ด้วย

สำหรับพระวิเทศปุญญาภรณ์เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสวีเดน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นกรรมการการสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตของโครงการอบรมพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วย.

พระวิเทศปุญญาภรณ์นั้นได้บริหารวัดพุทธารามซึ่งมีวัดสาขาในประเทศสวีเดนจำนวน  5 แห่ง เป็นประธานสมาคมชาวพุทธไทยในประเทศสวีเดน และเป็นกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรปและเคยดำรงตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่ง เคยเป็นเลขานุการสหภาพฯ

พระวิเทศปุญญาภรณ์นั้นได้รับความเห็นชอบจากองค์กรด้านสันติภาพในสวีเดนให้เป็นผู้นำด้านสันติภาพภาพ ได้รับรางวัลทูตสันติภพอีกด้วย

พระวิเทศปุญญาภรณ์นั้นได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลสวีเดนได้รับอนุญาติจากคอมมูนบูเดน มอบตึกสีทองอายุ110 ปี สร้างสมัยสงครามโลกและเป็นตึกอนุรักษ์ เป็นศูนย์วิปัสสนานานาชาติเพื่อการศึกษาเรียนรู้ต่างๆ

600718 พระวิเทศปุญญาภรณ์ พระธรรมทูตสวีเดน รับศิษย์เก่า มจร1

600718 พระวิเทศปุญญาภรณ์ พระธรรมทูตสวีเดน รับศิษย์เก่า มจร2

600718 พระวิเทศปุญญาภรณ์ พระธรรมทูตสวีเดน รับศิษย์เก่า มจร5 600718 พระวิเทศปุญญาภรณ์ พระธรรมทูตสวีเดน รับศิษย์เก่า มจร2 600718 พระวิเทศปุญญาภรณ์ พระธรรมทูตสวีเดน รับศิษย์เก่า มจร3 600718 พระวิเทศปุญญาภรณ์ พระธรรมทูตสวีเดน รับศิษย์เก่า มจร6 600718 พระวิเทศปุญญาภรณ์ พระธรรมทูตสวีเดน รับศิษย์เก่า มจร7 600718 พระวิเทศปุญญาภรณ์ พระธรรมทูตสวีเดน รับศิษย์เก่า มจร8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร