มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา

วันที่ 24 ก.ค. 60 เวลา 13.30 น. พระพรหมบัณฑิต,ศ. ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ในการนี้ มีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร เข้าร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรและร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มจร อยุธยา

600724 อธิการ รอง กต เจริญมนต์ถวายพระพร ร.10 ณ มวก มจร1 600724 อธิการ รอง กต เจริญมนต์ถวายพระพร ร.10 ณ มวก มจร2 600724 อธิการ รอง กต เจริญมนต์ถวายพระพร ร.10 ณ มวก มจร3 600724 อธิการ รอง กต เจริญมนต์ถวายพระพร ร.10 ณ มวก มจร4 600724 อธิการ รอง กต เจริญมนต์ถวายพระพร ร.10 ณ มวก มจร5 600724 อธิการ รอง กต เจริญมนต์ถวายพระพร ร.10 ณ มวก มจร6 600724 อธิการ รอง กต เจริญมนต์ถวายพระพร ร.10 ณ มวก มจร8 600724 อธิการ รอง กต เจริญมนต์ถวายพระพร ร.10 ณ มวก มจร9 600724 อธิการ รอง กต เจริญมนต์ถวายพระพร ร.10 ณ มวก มจร10 600724 อธิการ รอง กต เจริญมนต์ถวายพระพร ร.10 ณ มวก มจร11 600724 อธิการ รอง กต เจริญมนต์ถวายพระพร ร.10 ณ มวก มจร13
ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร