มจร ร่วมอาลัยงานศพ คุณแม่เลื่อน โยมมารดาของพระมหาสุเทพ จนท.กองวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 14.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานฌาปนกิจศพ คุณแม่เลื่อน เหลาทอง อายุ 90 ปี โยมมารดาของพระมหาสุเทพ  สุวฑฺฒโน (เหลาทอง) เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มจร โดยในงานมีเจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์เป็นประธานฝ่ายดำเนินงาน

ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่ มจร และพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดอิสาณบ้านโนนสั้น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เลื่อน เหลาทอง ณ เมรุวัดอิสาณบ้านโนนสั้น ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนายณ์ จังหวัดสุรินทร์

600829 งานศพโยมเลื่อน มารดาของพมสุเทพ1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน