พระกิตติโสภณวิเทศ แนะเคล็ดเผยแผ่พุทธศาสนาในโอเซียเนีย

วันที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 14.45 น. พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)  ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร กรรมการอุปถัมภ์และกรรมการที่ปรึกษาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ ที่ปรึกษาประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสายโอเซียเนีย  เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี นครไคร์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ บรรยายถวายความรู้เรื่อง “การเผยแผ่ในต่างแดน” แด่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ณ ห้องประชุมโซนดี (เธียร์เตอร์ D) มจร อยุธยา

610306 14.40 พท 24 ฟังบรรยายโดย พระกิตติโสภณวิเทศ 1 610306 14.40 พท 24 ฟังบรรยายโดย พระกิตติโสภณวิเทศ 2 610306 14.40 พท 24 ฟังบรรยายโดย พระกิตติโสภณวิเทศ 3 610306 14.40 พท 24 ฟังบรรยายโดย พระกิตติโสภณวิเทศ 4 610306 14.40 พท 24 ฟังบรรยายโดย พระกิตติโสภณวิเทศ 5 610306 14.40 พท 24 ฟังบรรยายโดย พระกิตติโสภณวิเทศ 6

ซึ่งโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 24  มีพระผู้เข้าอบรมจำนวน 125 รูป ระยะเวลาอบรม 3 เดือน ตั้งแต่ 3 มี.ค. ถึง 2 มิ.ย. 61 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 ปี 2561

ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ

โทร. 0 2623 5368

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา

โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต