เปิดอบรมเข้ม ภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 17 มี.ค. 2561 เวลา 17.00 น.  พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้จัดพิธีเปิดการอบรมภาควิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 โดยมีพระราชสิทธิมุนี วิ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาควิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยมีพระวิปัสสนาจารย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูต 125 รูป ณ หอประชุมพร รัตนสุวรรณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  มจร อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

610317 พิธีเปิดภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูต 1 610317 พิธีเปิดภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูต 2 610317 พิธีเปิดภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูต 3 610317 พิธีเปิดภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูต 4 610317 พิธีเปิดภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูต 5 610317 พิธีเปิดภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูต 6 610317 พิธีเปิดภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูต 7 610317 พิธีเปิดภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูต 8 610317 พิธีเปิดภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูต 9 610317 พิธีเปิดภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูต 10 610317 พิธีเปิดภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูต 12 610317 พิธีเปิดภาควิปัสสนากัมมัฏฐานพระธรรมทูต 13

.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 ปี 2561

ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ

โทร. 0 2623 5368

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา

โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต