รองอธิการบดี มจร แนะขันติ เพิ่มอินทรีย์พระธรรมทูต ในภาควิปัสสนากัมมัฏฐาน

วันที่ 24 มี.ค. 2561 เวลา 17.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ตรวจเยี่ยมสถานที่พัก ที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 มจร

จากนั้น เวลา 19.30 น. ได้กล่าวให้โอวาทธรรม ขันติ เพิ่มอินทรีย์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูต ในภาควิปัสสนากัมมัฏฐาน ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 17 เมษายนนี้ ณ หอประชุม พร รัตนสุวรรณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะพระวิปัสสนาจารย์ของ มจร นำโดย พระญาณสุนทร นำปฏิบัติและสอบอารมณ์กัมมัฏฐานของพระธรรมทูต

610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 1 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 2 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 3 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 4 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 5 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 6 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 7 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 8 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 9 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 10 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 11 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 12 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 13 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 15 610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 16

.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 ปี 2561

ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ

โทร. 0 2623 5368

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา

โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต  /กองวิเทศสัมพันธ์