ขออนุโมทนา กำนันบุญธรรม ต.แคมป์สน ทำบุญพระธรรมทูต

วันที่ 4 เม.ย. 2561 เวลา 06.30 น. ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมบุญธรรม สอนบุญมา กำนัน ต.แคมป์สน พร้อมด้วยภรรยาและคณะญาติธรรม 11 คน ถวายภัตตาหารเช้า ลาดหน้า ขนมไข่นกกระทา แด่พระ 150 รูป อุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ณ หอฉันจันทร์ ศุภฤกษ์ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 1 610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 2 610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 3 610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 6 610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 7 610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 8 610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 9 610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 10 610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 11 610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 12 610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 13 610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 14

610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 16 610404 06.30 กำนันบุญธรรมทำบุญพระธรรมทูต แคมป์สน 17ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 ปี 2561

ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ

โทร. 0 2623 5368

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา

โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต  /กองวิเทศสัมพันธ์