มจร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ และกล่าวถวายคำอาลัยแด่พระธรรมาจารย์ ดร. คิน ชิ่ว (Ven.Dr. Sik Kin Chiu)

13 กค 61 /09.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองฯ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมคณะ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ และกล่าวถวายคำอาลัยแด่พระธรรมาจารย์ ดร. คิน ชิ่ว (Ven.Dr. Sik Kin Chiu) หรือ เกี่ยน เจา (Jian Zhao) อดีตรองเจ้าอาวาสวัดโฝวหลิน ฮ่องกง และประธานสงฆ์มาเก๊า จีนฮ่องกง ณ วัดโฝวหลิน จีนฮ่องกง

16690-vertขอบดำ

610713 รอง กต ร่วมงานศพVen.Dr. Sik Kin Chiu, จีนฮ่องกง 3 610713 รอง กต ร่วมงานศพVen.Dr. Sik Kin Chiu, จีนฮ่องกง 4 610713 รอง กต ร่วมงานศพVen.Dr. Sik Kin Chiu, จีนฮ่องกง 5 610713 รอง กต ร่วมงานศพVen.Dr. Sik Kin Chiu, จีนฮ่องกง 6 610713 รอง กต ร่วมงานศพVen.Dr. Sik Kin Chiu, จีนฮ่องกง 7 610713 รอง กต ร่วมงานศพVen.Dr. Sik Kin Chiu, จีนฮ่องกง 8 610713 รอง กต ร่วมงานศพVen.Dr. Sik Kin Chiu, จีนฮ่องกง 9 610713 รอง กต ร่วมงานศพVen.Dr. Sik Kin Chiu, จีนฮ่องกง 10 610713 รอง กต ร่วมงานศพVen.Dr. Sik Kin Chiu, จีนฮ่องกง 11 610713 รอง กต ร่วมงานศพVen.Dr. Sik Kin Chiu, จีนฮ่องกง 12 610713 รอง กต ร่วมงานศพVen.Dr. Sik Kin Chiu, จีนฮ่องกง 13

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต