มจร ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น เลขาธิการพุทธสมาคมมณฑลซานตุง จากจีน

วันที่ 20 ก.ค.61 เวลา 14.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมด้วยผู้ติดตาม ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น  รองเลขานุการพุทธสมาคมเมืองชิงเต่า พร้อมคณะวัดฉื่อหมิงซื่อ เมืองชิงเต่า มณฑลซานตุง ประเทศจีน ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และหารือความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

610720 รอง กต ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น เลขาพุทธสมาคมมณฑลซานตุงเมืองชิงเต่า จีน ณ มจร 1 610720 รอง กต ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น เลขาพุทธสมาคมมณฑลซานตุงเมืองชิงเต่า จีน ณ มจร 3 610720 รอง กต ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น เลขาพุทธสมาคมมณฑลซานตุงเมืองชิงเต่า จีน ณ มจร 4 610720 รอง กต ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น เลขาพุทธสมาคมมณฑลซานตุงเมืองชิงเต่า จีน ณ มจร 5 610720 รอง กต ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น เลขาพุทธสมาคมมณฑลซานตุงเมืองชิงเต่า จีน ณ มจร 6 610720 รอง กต ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น เลขาพุทธสมาคมมณฑลซานตุงเมืองชิงเต่า จีน ณ มจร 7 610720 รอง กต ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น เลขาพุทธสมาคมมณฑลซานตุงเมืองชิงเต่า จีน ณ มจร 8 610720 รอง กต ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น เลขาพุทธสมาคมมณฑลซานตุงเมืองชิงเต่า จีน ณ มจร 9 610720 รอง กต ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น เลขาพุทธสมาคมมณฑลซานตุงเมืองชิงเต่า จีน ณ มจร 10 610720 รอง กต ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น เลขาพุทธสมาคมมณฑลซานตุงเมืองชิงเต่า จีน ณ มจร 11 610720 รอง กต ต้อนรับพระธรรมาจารย์เหลียว ซั่น เลขาพุทธสมาคมมณฑลซานตุงเมืองชิงเต่า จีน ณ มจร 13

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต