มจร ร่วมประชุมผู้บริหารงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 61

วันที่ 6 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2561 โดยมี นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ณ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

610806 รอง กต ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 2 610806 รอง กต ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 3 610806 รอง กต ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 4 610806 รอง กต ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 6 610806 รอง กต ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 7 610806 รอง กต ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 8 610806 รอง กต ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 9 610806 รอง กต ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร