มจร ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต กับรองเลขาฯ สกอ.

วันที่ 6 ส.ค.61 เวลา 12.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ แกรนด์ บอลรูม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

610806 รอง กต ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 5 610806 รอง กต ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 2 610806 รอง กต ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร