มจร ทำพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษา 61

วันที่ 7 ส.ค.61 เวลา 13.30 น. มจร จัดพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและพิธีไหว้ครู โดยมีพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน ให้โอวาท โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ได้ทำสามีจิกรรมต่อพระธรรมสุธี นายกสภา จากนั้น พระราชปริยัติกวี ศ., ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก วิทยาลัย ขึ้นนั่งประจำเก้าอี้บนเวที โดยประธานสภานิสิต นายกองค์กรบริหารนิสิต คณะผู้แทนนิสิต ทำสามีจิกรรมต่อพระราชปริยัติกวี ศ., ดร. พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ในการนี้ บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมในพิธีด้วย ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

610807 พิธีสามีจิกรรมเข้าพรรษา มจร 1 610807 พิธีสามีจิกรรมเข้าพรรษา มจร 2 610807 พิธีสามีจิกรรมเข้าพรรษา มจร 3 610807 พิธีสามีจิกรรมเข้าพรรษา มจร 4 610807 พิธีสามีจิกรรมเข้าพรรษา มจร 5 610807 พิธีสามีจิกรรมเข้าพรรษา มจร 6 610807 พิธีสามีจิกรรมเข้าพรรษา มจร 7 610807 พิธีสามีจิกรรมเข้าพรรษา มจร 8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรวรรษ ปรักกโมดม