กระทรวงวัฒนธรรม และ มจร หารือ รัฐมนตรีศรีลังกา จัดสวดมนต์ข้ามปี

วันที่ 30 -31 ส.ค.61 พระโสภณวชิราภรณ์ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้ติดตาม มจร ร่วมกับ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ไทย  พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งศรีลังกา หารือความร่วมมือ และการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2561-2562  และหารือกับสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกา ณ  ประเทศศรีลังกา

610830 รอง กต วธ ไปศรีลังกา หารือร่วมสวดมนต์ข้ามปี 1 610830 รอง กต วธ ไปศรีลังกา หารือร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2 610830 รอง กต วธ ไปศรีลังกา หารือร่วมสวดมนต์ข้ามปี 4 610830 รอง กต วธ ไปศรีลังกา หารือร่วมสวดมนต์ข้ามปี 5 610830 รอง กต วธ ไปศรีลังกา หารือร่วมสวดมนต์ข้ามปี 6 610830 รอง กต วธ ไปศรีลังกา หารือร่วมสวดมนต์ข้ามปี 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต