มจร หารือ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน จีน

วันที่ 3 ก.ย. 2561 เวลา 14.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มจร ให้การรองรับและประชุมหารือเรื่องการจัดนิทรรศการพุทธศิลป์และเสนอบทความทางวิชาการด้านพุทธศิลป์กับ นาย เฉิน ฮาน เซิน (Mr.Chen Han Sheng) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์การรักษาราชวงศ์ฝูเจี้ยน, ผู้อำนวยการคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ศาสนาและมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศจีน เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีนพร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 205 มจร วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร

610903 มจร หารือ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน จีน 2 610903 มจร หารือ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน จีน 4 610903 มจร หารือ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน จีน 5 610903 มจร หารือ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน จีน 6 610903 มจร หารือ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน จีน 7 610903 มจร หารือ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน จีน 8 610903 มจร หารือ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน จีน 9 610903 มจร หารือ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน จีน 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร