มจร หารือเลขาธิการสภาสงฆ์เวียดนาม

วันที่ 5 ก.ย. 2561 เวลา 10.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เดินทางถึงกรุงฮานอย โดยมี พระธรรมาจารย์ ดร.ติช ดั๊ก เตียน เลขาธิการสภาสงฆ์เวียดนาม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและหารือการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

610905 รอง กต ไปฮานอย หารือพระธรรมาจารย์ ดร.ติช ดั๊ก เตียน 1 610905 รอง กต ไปฮานอย หารือพระธรรมาจารย์ ดร.ติช ดั๊ก เตียน 2 610905 รอง กต ไปฮานอย หารือพระธรรมาจารย์ ดร.ติช ดั๊ก เตียน 3

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต