กรมการศาสนาและ มจร พบทูตไทยกรุงฮานอยหารือร่วมมือจัดสวดมนต์

วันที่ 5 ก.ย. 2561 เวลา 14.00 น. กรมการศาสนาเข้าพบ นาย บุรินทร์ สันติพิทักษ์ ผู้แทนเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือความร่วมมือการจัดสวดมนต์ข้ามปี และอาราธนาประธานสภาสงฆ์เวียดนามมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่ประเทศไทย

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมหารือความร่วมมือด้วย

610905 กรมการศาสนา มจร หารือผู้แทนเอกอัครราชทูตไทยเวียดนาม 1 610905 กรมการศาสนา มจร หารือผู้แทนเอกอัครราชทูตไทยเวียดนาม 2 610905 กรมการศาสนา มจร หารือผู้แทนเอกอัครราชทูตไทยเวียดนาม 3 610905 กรมการศาสนา มจร หารือผู้แทนเอกอัครราชทูตไทยเวียดนาม 4 610905 กรมการศาสนา มจร หารือผู้แทนเอกอัครราชทูตไทยเวียดนาม 5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต