รองฯ ต่างประเทศ มจร แนะเยาวชน “ทิศทางยุวธรรมทูต” ในโครงการ “เด็กธรรมนำไทย”

วันที่ 2 ก.ย. 2561 เวลา 15.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร บรรยายธรรมเรื่อง “ทิศทางยุวธรรมทูต” แด่เยาวชนในโครงการ “เด็กธรรมนำไทย” ณ ห้อง Executive room 1 ธาราพาร์ค สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 1 610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 2 610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 3 610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 4 610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 5 610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 6 610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 7 610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต