มจร เยี่ยมวัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ เวียดนาม

วันที่ 8 ก.ย. 2561  เวลา 08.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เยี่ยมวัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ วัดเถรวาท 1 ใน 6 วัดของเมืองเว้ โดยมีพระมหาการุณย์ การุณิโก รองเจ้าอาวาสธัมมาจักรการาม รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศของคณะสงฆ์เว้ ให้การต้อนรับแนะนำและอำนวยความสะดวก (ท่านบวชที่เวียดนามและเคยไปอยู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม โดยเมตตาของหลวงพ่อสมเด็จฯ 12 ปี จึงกลับมาสร้างวัดแห่งนี้ด้วยตัวท่านเองระดมทุนสร้างเสร็จเมื่อ 2556) วัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

610908 รอง กต เยี่ยมวัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ เวียดนาม 1 610908 รอง กต เยี่ยมวัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ เวียดนาม 2 610908 รอง กต เยี่ยมวัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ เวียดนาม 3 610908 รอง กต เยี่ยมวัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ เวียดนาม 4 610908 รอง กต เยี่ยมวัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ เวียดนาม 5 610908 รอง กต เยี่ยมวัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ เวียดนาม 6 610908 รอง กต เยี่ยมวัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ เวียดนาม 7 610908 รอง กต เยี่ยมวัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ เวียดนาม 8 610908 รอง กต เยี่ยมวัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ เวียดนาม 9 610908 รอง กต เยี่ยมวัดธัมมาจักรการาม เมืองเว้ เวียดนาม 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต