เจ้ามัลละกษัตริย์นิมนต์พระธรรมทูตไทย สวดมนต์ อวยพรในวันเกิดพระกฤษณะ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ที่วัดฮินดู พระราชวัง His Royal Grand Palace ห่างจากกุสินารา ๖๕ กิโลเมตร ประเทศอินเดีย MAHARAJA BAHADUR H.M. MRIGENDRA PRATAP SHAHI พระมหากษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายจากเจ้ามัลละกษัตริย์ ผู้ปกครองแคว้นมัลละ นครกุสินารา นิมนต์พระสงฆ์ไทยไปสวดมนต์ อวยพร และชมการแสดง ในวันคล้ายวันเกิดของพระกฤษณะ

โดยเวลา ๑๘.๐๐ น. เจ้ามัลละกษัตรย์ พร้อมด้วยมหาราชินี ราชธิดา และราชกุมาร เดินทางถึงวัดฮินดู ของพระราชวัง ในการนี้ ได้ให้เกียรตินิมนต์พระสงฆ์ไทย พระครูธรรมธรสงกรานต์ กิตฺติวํโส พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๙ พระไพฑูรย์ ติกฺขปญฺญโพธิ (สงค์แก้ว) อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วยพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล รวม ๓ รูป เดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์ อวยพร  และชมการแสดง ในวันคล้ายวันเกิดของพระกฤษณะ เพื่อเชื่อมศาสนสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติระดับสูง ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านทั่วไปทั้งบริเวณด้านในและด้านนอก มาร่วมงาน ๑ หมื่นกว่าคน และมีการเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารชาวบ้านที่มาร่วมงานทุกคน

พระกฤษณะ เป็นเทวะองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์-ศาสนาฮินดู โดยถือว่ารูปแบบอวตารของพระวิษณุ และเป็นตัวดำเนินเรื่องสำคัญในมหากาพย์เรื่อง “มหาภารตะ” มหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียและยังทรงเป็นต้นกำเนิดของคัมภีร์ภควัทคีตาหนึ่งในคัมภีร์สำคัญของคัมภีร์พระเวททั้งเป็นพระเจ้าสูงสุดของนิกายฮเรกฤษณ

610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 1 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 2 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 3 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 4 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 5 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 6 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 7 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 8 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 9 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 10 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 11 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 12 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 13 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 14 610908 พระครูธรรมธรสงกรานต์ พระธรรมทูตไทย ร่วมงานเจ้ามัลละ 15

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต