มจร เยี่ยมชมวัด เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 10.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมคณะ เยี่ยมชมวัด เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

มจร เยี่ยมชมวัดเมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม 1 มจร เยี่ยมชมวัดเมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม 2 มจร เยี่ยมชมวัดเมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม 3 มจร เยี่ยมชมวัดเมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม 4

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต