ประชุมกรรมการจัดสรรทุน “กองทุนพระพรหมบัณฑิต” ถวายนิสิต มจร 61

วันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 92 มจร : พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุน “กองทุนพระพรหมบัณฑิต” เพื่อถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต มจร อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมจำนวนกว่าล้านบาท

63yPhraBrahmapundit 610918 ข่าว รอง กต ประชุม กก กองทุนพระพรหมบัณฑิต 1 610918 ข่าว รอง กต ประชุม กก กองทุนพระพรหมบัณฑิต 2 610918 ข่าว รอง กต ประชุม กก กองทุนพระพรหมบัณฑิต 3 610918 ข่าว รอง กต ประชุม กก กองทุนพระพรหมบัณฑิต 4 610918 ข่าว รอง กต ประชุม กก กองทุนพระพรหมบัณฑิต 5 610918 ข่าว รอง กต ประชุม กก กองทุนพระพรหมบัณฑิต 6 610918 ข่าว รอง กต ประชุม กก กองทุนพระพรหมบัณฑิต 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร