รองฯ ต่างประเทศ มจร หารือ ผอ.สถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เยี่ยมเยียนและหารือกับพระธรรมาจารย์ ดร.ซิน ติ้ง (Most Ven. Dr. Hsin Ting) ผู้อำนวยการสถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ประเทศไทย (Fo Guang Shan Theravada and Mahayana Buddhist Institute) ประธานมูลนิธิพุทธรังษี กทม และอดีตเจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซาน พร้อมด้วยคณะ ณ สถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ณ เลขที่ 55 ถนนคู้บอน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

610924 รอง กต หารือ พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง วัดโฝวกวงซัน 1 610924 รอง กต หารือ พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง วัดโฝวกวงซัน 2 610924 รอง กต หารือ พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง วัดโฝวกวงซัน 3 610924 รอง กต หารือ พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง วัดโฝวกวงซัน 4 610924 รอง กต หารือ พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง วัดโฝวกวงซัน 5 610924 รอง กต หารือ พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง วัดโฝวกวงซัน 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร