พระพรหมวชิรญาณ รักษาการประธานสำนักงานกำกับ ฯ เป็นประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน

วันที่ 24 กันยายน 2561 พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ รักษาการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมคณะอนุจรมีพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธิโกศล เจ้าคณะเขตป้อมปราบ-ปทุมวัน เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย ประธานควบคุมการก่อสร้างวัดเหมอัศวารามและเจ้าหน้าที่สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางมาเจริญศาสนสัมพันธ์ ณ วัดม้าขาว (ไป๋หม่าซื่อ) เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปฐมสังฆารามในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม (ภายในอาณาบริเวณวัดม้าขาว) และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะพระธรรมทูตประจำวัดเหมอัศวาราม ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีพระอาจารย์จีนวิเทศภัทรนุวัตร (ยิ่นเล่อ) เจ้าอาวาสวัดม้าขาว พระศรีสิทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในจีน ประธานสงฆ์วัดเหมอัศวาราม พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 21 เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในจีน พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตวัดเหมอัศวาราม และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของวัดม้าขาว ถวายการต้อนรับโดยพร้อมเพียง ในโอกาสนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณในนามของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศของมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทยในฐานะที่ได้ให้การสนับสนุน ก่อให้เกิดวัดเหมอัศวาราม วัดไทยแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังสนับสนุนภารกิจศึกษา-แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะพระธรรมทูตอย่างเต็มกำลัง ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน เถรวาท-มหายาน ให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้น ยิ่งๆขึ้นไปตามปณิธานของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร องค์ปฐมดำริสร้างวัดเหมอัศวาราม

 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 1 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 2 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 3 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 4 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 5 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 6 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 7 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 8 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 9 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 10 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 11 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 12 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 13 610924-27 พระพรหมวชิรญาณประธานพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม จีน 14

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน