รอง ฯ กต สานสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาไทยเวียดนาม

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น.  พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร สานสัมพันธ์พระพุทธศาสนาไทยเวียดนาม  เข้าพบคณะผู้บริหารพรรค โดยนายโง จิ่ง ฮา อธิบดีวิจัยทั่วไปคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยคนเวียดนามในต่างประเทศ กล่าวรายงานแนะนำคณะสงฆ์อนัมนิกายและกำหนดการที่ได้มาเยือนเวียดนามต่อคณะผู้แทนจากกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม และคณะกรรมการศาสนาของรัฐบาลเวียดนาม

 ฯพณฯ นางหว๋อ ซุน กี่ รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งนครโฮจิมินห์กล่าวต้อนรับ และแนะนำข้อมูลของนครโฮจิมินห์ พร้อมรู้สึกยินดีในการมาเยือน และยินดีที่จะให้ความอำนวยความสะดวกการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศในด้านกิจการศาสนา

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  กล่าวในนามตัวแทนมหาเถรสมาคม และหลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ทั้งเป็นภาษาบาลีและภาษาอนัม(ญวน) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารของนครโฮจิมินห์ ณ สำนักงานบริหารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

611003 รอง ฯ กต สานสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาไทยเวียดนาม 3 611003 รอง ฯ กต สานสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาไทยเวียดนาม 5

611003 รอง ฯ กต สานสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาไทยเวียดนาม 12 611003 รอง ฯ กต สานสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาไทยเวียดนาม 13 611003 รอง ฯ กต สานสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาไทยเวียดนาม 14 611003 รอง ฯ กต สานสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาไทยเวียดนาม 15 611003 รอง ฯ กต สานสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาไทยเวียดนาม 16 611003 รอง ฯ กต สานสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาไทยเวียดนาม 17 611003 รอง ฯ กต สานสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาไทยเวียดนาม 18

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต