รอง ฯ กต มจร ให้คำปรึกษาแก่คณะจัดนิทรรศการ

วันที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 15.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เป็นประธานประชุมให้คำปรึกษาแก่คณะจัดนิทรรศการ ณ ห้องที่ปรึกษาอธิการบดี 210 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

611005 รอง กต ให้ปรึกษาคณะนิทรรศการ 1 611005 รอง กต ให้ปรึกษาคณะนิทรรศการ 2 611005 รอง กต ให้ปรึกษาคณะนิทรรศการ 3

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรวรรษ ปรักกโมดม