มจร ไว้อาลัย แด่พระธรรมาจารย์ ดร. อู่ ฟง (Wu Feng) อดีตเจ้าอาวาสวัดกวนอิน สิงคโปร์

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มจร พร้อมผู้ติดตาม เดินทางร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ และมอบสารแสดงความไว้อาลัยจากอธิการบดี มจร แด่พระธรรมาจารย์ ดร. อู่ ฟง (Wu Feng) อดีตเจ้าอาวาสวัดกวนอิน (Guanyin) ประเทศสิงคโปร์ ณ kong Men San Phor Kark See Monastery ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ถวายปริญญา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ท่านเมื่อ พ.ศ. 2554

611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 1 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 2 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 3 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 4 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 5 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 6 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 7 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 8 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 9 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 10 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 11 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 12 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 13 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 14 611006 รอง กต ร่วมงานศพ พระธรรมาจารย์อู่ ฟง สิงคโปร์ 15

001 03-10-61 สิงคโปร์

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร