รอง ฯ กต. หารือ ABC และวิจัยสุวรรณภูมิ กับ ดร. คิน ฉ่วย ณ มจร

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมคณะ ให้การรับรองและประชุมหารือสมาคมพุทธศาสนาอาเซียน (ABC) และงานวิจัยสุวรรณภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานกับ ดร. คิน ฉ่วย ประธานสมาคมพุทธศาสนาอาเซียน และคณะ ณ ห้องประชุม 205 มจร วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร

611007 รอง กต ประชุม ดร.คิน ฉ่วย หารือ ABC และวิจัยสุวรรณภูมิ 205 มจร 1 611007 รอง กต ประชุม ดร.คิน ฉ่วย หารือ ABC และวิจัยสุวรรณภูมิ 205 มจร 2 611007 รอง กต ประชุม ดร.คิน ฉ่วย หารือ ABC และวิจัยสุวรรณภูมิ 205 มจร 3 611007 รอง กต ประชุม ดร.คิน ฉ่วย หารือ ABC และวิจัยสุวรรณภูมิ 205 มจร 4 611007 รอง กต ประชุม ดร.คิน ฉ่วย หารือ ABC และวิจัยสุวรรณภูมิ 205 มจร 5 611007 รอง กต ประชุม ดร.คิน ฉ่วย หารือ ABC และวิจัยสุวรรณภูมิ 205 มจร 6 611007 รอง กต ประชุม ดร.คิน ฉ่วย หารือ ABC และวิจัยสุวรรณภูมิ 205 มจร 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร