มจร เจ้าภาพร่วมอาลัยโยมพ่อน้อยหน่า พูดเพราะ โยมบิดาของ ผอ.เทคโนฯ

วันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 19.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต นำคณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักหอสมุด ส่วนเทคโนโลยี ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานศพคุณพ่อน้อยหน่า พูดเพราะ โยมบิดาของพระมหาชำนาญ มหาชาโน.ดร. ผอ.เทคโนฯ มจร ณ วัดท่าไชย ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี

611101 รอง กต วพท ร่วมเจ้าภาพอภิธรรมคุณพ่อน้อยหน้า โยมบิดาของพระมหาชำนาญ 1 611101 รอง กต วพท ร่วมเจ้าภาพอภิธรรมคุณพ่อน้อยหน้า โยมบิดาของพระมหาชำนาญ 2 611101 รอง กต วพท ร่วมเจ้าภาพอภิธรรมคุณพ่อน้อยหน้า โยมบิดาของพระมหาชำนาญ 3 611101 รอง กต วพท ร่วมเจ้าภาพอภิธรรมคุณพ่อน้อยหน้า โยมบิดาของพระมหาชำนาญ 6 611101 รอง กต วพท ร่วมเจ้าภาพอภิธรรมคุณพ่อน้อยหน้า โยมบิดาของพระมหาชำนาญ 7 611101 รอง กต วพท ร่วมเจ้าภาพอภิธรรมคุณพ่อน้อยหน้า โยมบิดาของพระมหาชำนาญ 8 611101 รอง กต วพท ร่วมเจ้าภาพอภิธรรมคุณพ่อน้อยหน้า โยมบิดาของพระมหาชำนาญ 9 611101 รอง กต วพท ร่วมเจ้าภาพอภิธรรมคุณพ่อน้อยหน้า โยมบิดาของพระมหาชำนาญ 10 611101 รอง กต วพท ร่วมเจ้าภาพอภิธรรมคุณพ่อน้อยหน้า โยมบิดาของพระมหาชำนาญ 12

611101 รอง กต วพท ร่วมเจ้าภาพอภิธรรมคุณพ่อน้อยหน้า โยมบิดาของพระมหาชำนาญ 13 611101 รอง กต วพท ร่วมเจ้าภาพอภิธรรมคุณพ่อน้อยหน้า โยมบิดาของพระมหาชำนาญ 14 611101 รอง กต วพท ร่วมเจ้าภาพอภิธรรมคุณพ่อน้อยหน้า โยมบิดาของพระมหาชำนาญ 15

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต