รองฯ ต่างประเทศ มจร มุทิตาอายุวัฒนมงคล รองฯ บริหาร

วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 12.40 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต นำคณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ถวายมุทิตา พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร  ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล 58 ปี ณ คณะ 6 วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

611105 รอง กต วพท มุทิตาอายุ 58 พระราชวรเมธี รองบริหาร 1 611105 รอง กต วพท มุทิตาอายุ 58 พระราชวรเมธี รองบริหาร 2 611105 รอง กต วพท มุทิตาอายุ 58 พระราชวรเมธี รองบริหาร 3 611105 รอง กต วพท มุทิตาอายุ 58 พระราชวรเมธี รองบริหาร 4 611105 รอง กต วพท มุทิตาอายุ 58 พระราชวรเมธี รองบริหาร 5 611105 รอง กต วพท มุทิตาอายุ 58 พระราชวรเมธี รองบริหาร 6 611105 รอง กต วพท มุทิตาอายุ 58 พระราชวรเมธี รองบริหาร 7 611105 รอง กต วพท มุทิตาอายุ 58 พระราชวรเมธี รองบริหาร 8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรวรรษ ปรักกโมดม/นายลิขิต บุญละคร