พิธีอัญเชิญพระประธาน สถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซาน

วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต นำคณะผู้บริหาร อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต และเจ้าหน้าที่ มจร มาร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐานบนแท่นบูชา ณ อุโบสถ สถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซาน วัดไทยฮวา คู้บอน กรุงเทพมหานคร

611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 1 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 2 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 3 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 4 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 5 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 6 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 7 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 8 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 9 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 10 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 11 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 12 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 13 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 14 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 15 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 16 611106 รอง กต ร่วมพิธีอัญเชิญพระประธาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน 17

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร