มจร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลคุณแม่ถาวร มารดาของ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 18.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์และวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่คุณแม่ถาวร เครืองาม มารดาของ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี น.พ.เฉลิมชัย เครืองาม ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสวิหาร กทม. และร่วมพิธีบรรจุศพเพื่อรอการพระราชทานเพลิงศพต่อไป

ทั้งนี้ ในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีเจ้าภาพ 15 เจ้า และพิธีบรรจุศพ มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ เป็นประธาน โดยมี ออท.ศรีลังกาประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานด้วย

611106 รอง กต ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ถาวร เครืองาม แม่ของรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม 1 611106 รอง กต ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ถาวร เครืองาม แม่ของรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม 2

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรวรรษ ปรักกโมดม