วิทยาลัยพระธรรมทูตส่งพระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) รองประธานวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี

วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 22.00 น พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้ พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูตส่งพระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) รองประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจที่สหรัฐอเมริกา

611106 พมสมาน ส่งพระครูสิริสิทธิวิเทศ(เรืองฤทธิ์ ไปอเมริกา 1 611106 พมสมาน ส่งพระครูสิริสิทธิวิเทศ(เรืองฤทธิ์ ไปอเมริกา 2

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาสมาน ชาตวิริโย,