ร่วมบำเพ็ญกุศลศพโยมมารดาของ พระธรรมทูต รุ่นที่ 5 ประธานสงฆ์วัดไทยพุทธวิหาร เนเธอแลนด์

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 14.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้ ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่ มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานฌาปนกิจศพนางทองห่อ เทพมา ซึ่งเป็นโยมมารดาของพระมหาจำเริญ เขมวีโร พระธรรมทูต รุ่นที่ 5 ประธานสงฆ์วัดไทยพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เนเธอแลนด์  ณ เมรุสำนักสงฆ์บ้านเขารัง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 1 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 2 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 3 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 4 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 5 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 6 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 7 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 8 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 9 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 10 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 11 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 12 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 13 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 14 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 15 611108 รองผอสมุทร ร่วมงานมารดาพระมหาจำเริญ พท รุ่น 5 เนเธอแลนด์ 16

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต