มจร ร่วมพิธีผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน

วันที่ 25 พ.ค.61 เวลา 14.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่างประเทศ มจร นำโดยพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล โดยมีพระมหายาน นำโดย พระธรรมาจารย์ ดร.ซิน ติ้ง  ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน กรุงเทพมหานคร

611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 2 611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 3 611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 4 611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 5 611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 6 611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 7 611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 8 611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 9 611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 10 611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 11 611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 12 611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 13 611125 รอง กต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 14 611125 รอง กต ร่วมผ้าป่ามหากุศล ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน 1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร