มจร หารือ คณะผู้บริหารวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา (SIBA) จากศรีลังกา

วันที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 13.45 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา (SIBA) และคณะผู้ดูแลวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศศรีลังกา ในโอกาสเดินทางมาไทยเพื่อเยี่ยมเยียนและหารืองานพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

611126 รอง กต ต้อนรัยคณะศรีลังกา 1 611126 รอง กต ต้อนรัยคณะศรีลังกา 2 611126 รอง กต ต้อนรัยคณะศรีลังกา 3 611126 รอง กต ต้อนรัยคณะศรีลังกา 4 611126 รอง กต ต้อนรัยคณะศรีลังกา 5 611126 รอง กต ต้อนรัยคณะศรีลังกา 6 611126 รอง กต ต้อนรัยคณะศรีลังกา 7 611126 รอง กต ต้อนรัยคณะศรีลังกา 8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรวรรษ ปรักกโมดม